In Situ oplossing

TRANSECT
Transect, voor al uw archeologisch onderzoek: deskundig, snel en betaalbaar.
In situ oplossingen

Behoud ‘in situ’

Samen met u kijken wij naar het inpassen van archeologische waarden door het inzetten van geschikte bouw- en civieltechnische oplossingen, zodat waar mogelijk u, uw bouwplannen kunt combineren met het behoud van archeologische waarden ‘in situ’.

Win-win situatie

Zeker in historische stads- en dorpskernen, waar ruimte schaars is, bieden archeologievriendelijke bouwmethoden vaak een goed alternatief voor opgravingen. Bovendien zijn opgravingen ook een vorm van verstoring: eenmaal uitgevoerd kan het onderzoek nooit meer opnieuw worden gedaan. Het mes snijdt dus aan twee kanten: voor de initiatiefnemer is het aantrekkelijk om veelal goedkopere archeologievriendelijke bouwmethoden te overwegen en voor het bevoegd gezag is het aantrekkelijk om archeologische waarden ‘in situ’ te behouden voor toekomstige generaties.

In situ oplossingen
In situ oplossingen

Archeologievriendelijk ontwikkelen

Samen met u kijken wij naar het inpassen van archeologische waarden door het inzetten van geschikte bouw- en civieltechnische oplossingen, zodat waar mogelijk u, uw bouwplannen kunt combineren met het behoud van archeologische waarden ‘in situ’.

Specialist

Transect is gespecialiseerd in archeologievriendelijke bouwmethoden. Samen met civiel technici en constructeurs zetten wij archeologievriendelijke alternatieven om in concrete en uitvoerbare technische oplossingen.

In situ oplossingen
In situ oplossingen

Maatwerk

Archeologievriendelijke bouwmethoden zijn situatie gebonden. Daarom leveren wij maatwerk, omdat per locatie de bodem, de kenmerken van archeologische waarden en het bouwplan en de bouwwijze anders zijn.

Quickscan

Om de haalbaarheid van archeologievriendelijke bouw- en civieltechnische oplossingen inzichtelijk te maken, kunnen wij voor u een QuickScan uitvoeren. De QuickScan geeft inzicht in kansen en risico’s, en geeft een doorvertaling hiervan in kosten – baten.

In situ oplossingen
In situ oplossingen

Monitoring

Indien technische aanpassingen worden gerealiseerd, kan het bevoegd gezag eisen dat de condities van de archeologische vindplaats over een bepaalde periode worden gemonitord. Hiervoor kunnen wij een monitoringsprogramma opstellen en uitvoeren. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld een aantal peilbuizen met dataloggers worden geplaatst.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!