Tijdens een archeologische opgraving worden in principe alle archeologische resten gedocumenteerd en geborgen. 

Dit wordt ook wel behoud ex situ genoemd. 

In de praktijk wordt met een graafmachine de bodem verdiept tot op het niveau waarop de archeologische resten worden verwacht. Deze worden gedocumenteerd en/of geborgen, waarna de werkputten met de graafmachine weer worden gedicht. 

Een archeologische opgraving moet voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en wordt uitgevoerd op basis van een Programma van Eisen (PvE). 

Het product van de opgraving is een eindrapport met de resultaten van de opgraving. Het eindrapport – in de KNA ‘standaardrapport’ genoemd – wordt opgesteld op basis van een analyse van de opgravingsgegevens, vondstdeterminaties en monsteranalyses. 

Het eindrapport wordt vervolgens door het bevoegd gezag beoordeeld, waarna een plangebied vaak archeologievrij kan worden opgeleverd. 

Transect bv heeft veel opgravingen uitgevoerd, door heel Nederland. Hieronder bevinden zich opgravingen van 100 m2, maar ook opgravingen van een hectare en groter. 

Voor complexe opgravingen zijn wij in staat om snel een projectorganisatie op te zetten (van bijvoorbeeld 10 tot 25 archeologen). 

Door onze ervaring kunnen wij opgravingen zodanig efficiënt uitvoeren, dat doorlooptijden tot een minimum worden beperkt.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie omtrent archeologisch onderzoek? Neem gerust contact met ons op via informatie@transect.nl of telefonisch via 030 762 0705, wij staan u graag te woord.

Bureauonderzoek

Waarom Transect?

  • KNA-conform
  • Vrijwel alle archeologische producten
  • Efficiënte uitvoering
  • Snelle rapportage
  • Flexibel
  • Erkend en onafhankelijk
  • Door heel Nederland

Archeologisch onderzoek?

Wij voorzien u graag van meer informatie en advies
Bureauonderzoek
Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!