Archeologisch bureauonderzoek

Bureauonderzoek laten uitvoeren? Transect is uw specialist!

Advies? Bel 030 762 0705Vrijblijvende offerte

Met behulp van archeologisch bureauonderzoek (BO) worden de archeologische verwachtingen gespecificeerd. De gespecificeerde archeologische verwachting omvat een inschatting van wat voor soort archeologie in een plangebied kan worden aangetroffen (bijvoorbeeld een nederzetting of een grafheuvel), uit welke periode(-n) eventuele archeologische waarden dateren (dus hoe oud archeologische resten kunnen zijn), wat de fysieke kenmerken van eventuele archeologische resten kunnen zijn (bijvoorbeeld bewerkt vuursteen of keramiek), hoe diep onder maaiveld archeologische resten kunnen worden verwacht, hoe de bodemopbouw er uit ziet en wat dit zegt over de bewoningsmogelijkheden in het verleden.

Een grote diversiteit aan informatiebronnen

Voor het opstellen van een archeologisch bureauonderzoek worden verschillende informatiebronnen gebruikt, zoals het centraal Archeologisch Informatiesysteem (Archis) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), waar onder andere archeologische onderzoeksmeldingen en vondstmeldingen in geregistreerd en beschreven zijn, maar ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK), de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW), gemeentelijke archeologische verwachtingen- en waardenkaarten, geomorfologische kaarten, bodemkundige kaarten, historische kaarten en relevante literatuur, zoals onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties.

Het resultaat van archeologisch bureauonderzoek

Het resultaat van het bureauonderzoek is een gespecificeerde archeologische verwachting. Het onderzoek geeft onder andere aan wat de kans of het risico is, dat in een plangebied archeologische resten aanwezig zijn (alsook de mate waarin, d.w.z. de verwachte dichtheid aan archeologische waarden) en in hoeverre deze door de nieuwe plannen kunnen worden verstoord.

Toetsing middels grondboringen

De archeologische verwachting uit het bureauonderzoek wordt doorgaans getoetst en aangevuld door middel van grondboringen (inventariserend veldonderzoek (IVO)).

Bureauonderzoek moet worden opgesteld door een hiertoe gecertificeerd archeologisch onderzoeks- en adviesbureau (BRL 4000), zoals Transect b.v., en voldoen aan Protocol 4002 Bureauonderzoek van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie, versie 4.1 (KNA 4.1).

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie omtrent archeologisch onderzoek? Neem gerust contact met ons op via informatie@transect.nl of telefonisch via 030 762 0705, wij staan u graag te woord.

Bureauonderzoek

Waarom Transect?

  • KNA-conform
  • Vrijwel alle archeologische producten
  • Efficiënte uitvoering
  • Snelle rapportage
  • Flexibel
  • Erkend en onafhankelijk
  • Door heel Nederland

Archeologisch onderzoek?

Wij voorzien u graag van meer informatie en advies
Bureauonderzoek
Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!