DE

PRIVACYVERKLARING

Transect, voor al uw archeologisch onderzoek: deskundig, snel en betaalbaar.

ONZE

Privacyverklaring

Onderstaande betreft de privacyverklaring van Transect b.v. (hierna “Transect”). Transect is gevestigd te Overijsselhaven 127, Nieuwegein. Het Kamer van Koophandel-nummer is: 60810688. Transect is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In deze verklaring wordt uitgelegd wat het algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Er wordt beschreven welke persoonsgegevens er worden verwerkt, hoe uw privacy wordt gewaarborgd en welke rechten er zijn.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die Transect verwerkt van klanten, leveranciers sollicitanten en overige relaties.

Transect heeft geen Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). Bij vragen en/of klachten, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Transect b.v.
3433 PH Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-7620705
E-mail: informatie@transect.nl
Website: https://transect.nl/

De persoonsgegevens die worden verwerkt
Afhankelijk van de dienstverlening, kunnen uw volgende persoonsgegevens worden verwerkt: Bedrijfsnaam, afdeling, voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, functie, telefoonnummer, e- mailadres, IBAN, BIC/Swift, BTW-nummer.

Wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt
Transect verwerkt de persoonsgegevens, omdat:
− U gebruik maakt, of gebruik gaat maken van haar diensten.
− U gegevens bij Transect achterlaat, per mail of per telefoon.
− U een zakelijke relatie met Transect heeft.
− U solliciteert bij Transect.

De meeste gegevens die worden verzameld worden door u zelf aangeleverd. Op welke gegevens dit betrekking heeft, is afhankelijk van de soort dienstverlening. In sommige gevallen kunnen de gegevens uit onze administratie worden gehaald, zodat u uw gegevens niet opnieuw aan hoeft te leveren.

Doel, en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt
Transect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
− Voor het verzenden van uw aangevraagde offerte.
− Voor het verzenden van onze rapportages naar u.
− Om contact met u op te kunnen nemen (bellen/e-mailen), indien dit benodigd is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
− Om uw betaling te kunnen afhandelen.
− Tijdens als voor uw sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van een open sollicitatie als naar
aanleiding van een vacature.
− Transect verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien Transect daartoe op grond van wet- en
regelgeving toe verplicht is (zoals gegevens die benodigd zijn voor het dien van onze belastingaangifte).

Het delen van persoonsgegevens met derden
Transect verwerkt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit benodigd is ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het bewaren van de persoonsgegevens
Transect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rechten met betrekking tot het inzien, aanpassen, en verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Transect. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen bij Transect om de digitale persoonsgegevens die u naar ons heeft gestuurd, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kan gestuurd worden naar: informatie@transect.nl.

Om te controleren of het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd naar een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie de pasfoto, MRZ, ID- nummer en BurgerServiceNummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Transect zal beoordelen of er gehoor moet en kan geven worden aan uw verzoek. Hier wordt zo snel mogelijk op gereageerd. Een verzoek tot bovenstaande, kunt u sturen naar: informatie@transect.nl.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens
Transect neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Mocht er de indruk zijn dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen van misbruik, dan worden er passende maatregelen getroffen. Neemt u hiervoor contact op via: informatie@transect.nl.

Wijziging van het privacybeleid
Het is mogelijk dat de regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en de diensten van Transect kunnen veranderen. Transect behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring kan opgevraagd worden via: informatie@transect.nl.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2018.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!