Soms is het efficiënter om het archeologisch onderzoek niet vooraf, maar gelijktijdig met de aanleg van een bouwput en/of civieltechnisch werk uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld in het geval van de aanleg van nutsvoorzieningen en wegen. 

Dit heet een archeologische begeleiding (AB).

 In de praktijk houdt een archeologische begeleiding in, dat minimaal één archeoloog continu of periodiek bij het grondwerk aanwezig is. Deze archeoloog let dan op archeologische resten en documenteert en bergt deze waar nodig. 

Dat documenteren en bergen moet voldoen aan de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). 

Het bevoegd gezag (vaak de gemeente) bepaalt of en hoeveel archeologisch onderzoek nodig is en of dit in de vorm van een archeologische begeleiding mag. 

De reikwijdte en voorwaarden aan de archeologische begeleiding worden vooraf vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Dit vormt het bestek voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek. 

Wij hebben veel ervaring met archeologische begeleidingen. Transect bv onderscheidt zich door een snelle en efficiënte werkwijze, waardoor oponthoud tot een minimum wordt beperkt.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem gerust contact met ons op via informatie@transect.nl of telefonisch via 030 762 0705, wij staan u graag te woord.

Bureauonderzoek

Waarom Transect?

  • KNA-conform
  • Vrijwel alle archeologische producten
  • Efficiënte uitvoering
  • Snelle rapportage
  • Flexibel
  • Erkend en onafhankelijk
  • Door heel Nederland

Archeologisch onderzoek?

Wij voorzien u graag van meer informatie en advies
Bureauonderzoek
Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!