Een Programma van Eisen (PvE) is een bestek voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek. 

Het PvE wordt opgesteld voor de volgende typen onderzoeken:

Het opstellen van een PvE is voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). 

Naast dat het PvE als bestek voor de uitvoering van het archeologisch onderzoek dient, fungeert het ook als een contract tussen de verschillende bij het archeologisch onderzoek betrokken partijen. 

Het PvE moet altijd, voordat het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd, door het bevoegd gezag zijn beoordeeld. In de praktijk gebeurt dit door de archeologisch adviseur van het bevoegd gezag. 

Het PvE omvat onder andere:

 

 • archeologische verwachting;
 • onderzoeksdoelen en vraagstelling;
 • te volgen onderzoeksmethodiek;
 • op het onderzoek van toepassing zijnde KNA-protocollen, leidraden en richtlijnen;
 • eisen met betrekking tot uitwerking en rapportage van het onderzoek;
 • eisen voor de deponering van vondsten en onderzoeksdocumentatie.

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u na het lezen van bovenstaand artikel nog vragen of heeft u behoefte aan aanvullende informatie? Neem gerust contact met ons op via informatie@transect.nl of telefonisch via 030 762 0705, wij staan u graag te woord.

Bureauonderzoek

Waarom Transect?

 • KNA-conform
 • Vrijwel alle archeologische producten
 • Efficiënte uitvoering
 • Snelle rapportage
 • Flexibel
 • Erkend en onafhankelijk
 • Door heel Nederland

Archeologisch onderzoek?

Wij voorzien u graag van meer informatie en advies
Bureauonderzoek
Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!