Proefsleuvenonderzoek

Proefsleuvenonderzoek is √©√©n van de specialistische diensten die Transect als archeologisch onderzoeks- en adviesbureau levert. Deze methode wordt vaak ingezet voor het opsporen en vooral waarderen van archeologische vindplaatsen. Zo’n onderzoek vindt meestal plaats na een bureau- en booronderzoek.

Proefsleuven graven

Bij een proefsleuvenonderzoek wordt een graafmachine ingezet die de proefsleuven opent. De graafmachine wordt aangestuurd door een team van minimaal twee archeologen.

 

Waardering

Op het relevante bodemniveau wordt een vlak aangelegd en wordt gekeken of er sprake is van archeologische grondsporen en/of vondstconcentraties. Deze worden vervolgens gewaardeerd op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).