In december 2016 heef Transect een definitieve archeologische opgraving uitgevoerd op het voormalige brandweerterrein aan de Lheeweg 1 te Dwingeloo. De opgraving heeft meerdere grafstructuren en bijzettingen uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd opgeleverd. Het betreft een urnenveld met meerdere ovale en ronde grafstructuren. Daarnaast zijn ook een aantal langgraven blootgelegd, waaronder een monumentaal langgraf die uit een dubbele palenzetting bestaat. In het monumentale graf is een bijzetting gevonden (crematie) met twee urnen.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!