In januari 2016 heeft Transect bij Meppel een archeologische begeleiding uitgevoerd in het kader van het ruimte voor water project Engelaarde. Daarbij zijn in een voormalige beek, meer dan 50 aangepunte palen geborgen, die op een diepte van circa 2,0 m –Mv zijn aangetroffen. Het betreft waarschijnlijk een prehistorisch bruggetje van wellicht een veenpad. Op dezelfde locatie zijn ook jongere palen aangetroffen, mogelijk uit de Middeleeuwen – Nieuwe Tijd, die indicatief zijn voor continuïteit in gebruik van de plek als oversteekplaats van de beek.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!