Van 24 maart t/m 4 april heeft Transect een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd op de locatie Trade Port Westland (TPW) te Honselaarsdijk (Naaldwijk). Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van nieuwbouw. De archeologische sporen en vondsten dateren uit de Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.). Onder de sporen bevindt zich onder andere een gebouw i.c. boerderij met een voor deze periode karakteristieke, gedeeltelijk drieschepige opzet. De structuur meet 15,8 x 6 m. De conserveringsgraad van de houten palen in de wanden en van de staanders is zeer goed. De palen zijn bemonsterd voor houtsoortdeterminatie, analyse van bewerkingssporen en dendrochronologisch onderzoek. Op stratigrafische gronden kan het gebouw waarschijnlijk tot (een van) de vroegste nederzettingsfase(n) gerekend worden. Ook de sporen in de directe omgeving van de structuur bevatten vrijwel uitsluitend handgevormd aardewerk, wat wijst op een relatief vroege datering. Op grond van analyse van de greppelsystemen lijkt het waarschijnlijk dat ook het met het gebouw geassocieerde erf kan worden gereconstrueerd. Ten zuidwesten van voornoemd gebouw zijn ook resten van een of meer kleinere structuren aangetroffen, De gebouwsporen op dit deel van het terrein bevatten geen houtresten.

De nederzetting ligt op oeverafzettingen van het Gantel-systeem.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!