Na bijna zeven weken veldwerk heeft archeologisch onderzoeksbureau Transect b.v. de archeologische opgraving te Enter, Middenplein afgerond.

Meerdere nederzettingsresten uit Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.

De opgraving is uitgevoerd in opdracht van Bouwbedrijf Homan B.V., vooruitlopend op de bouw van nieuwe woningen in het plangebied. Aan de opgraving ging een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek vooraf, waarbij meerdere nederzettingsresten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd zijn aangetroffen. Omdat deze niet in situ behouden konden worden, heeft de gemeente Wierden, besloten tot het veiligstellen van de betreffende resten door middel van een opgraving. De opgraving is in meerdere fasen uitgevoerd.

De opgraving geeft een unieke blik op de middeleeuwse en vroeg-historische geschiedenis van Enter. De vroegste archeologische resten bestaan uit nederzettingssporen uit de Late Middeleeuwen, te weten de elfde tot dertiende eeuw. Het gaat om in ieder geval één huisplattegrond en één gebouwplattegrond dat waarschijnlijk een bijgebouw is geweest. Daarnaast zijn erfgerelateerde zaken zoals hekwerken, perceelgreppels, waterputten en kuilen uit deze periode aangetroffen.

Na een ogenschijnlijk korte periode van menselijke afwezigheid, ontwikkelt de nederzetting zich in (Vroege-)Nieuwe tijd (ca. vijftiende-zestiende eeuw) weer verder. Uit deze periode dateren paalsporen, hekwerken en ook weer allerlei erfgerelateerde zaken, zoals tientallen waterputten en kuilen.

Aan de westzijde van het plangebied zijn ook nederzettingssporen aangetroffen. Deze zijn zeer waarschijnlijk te linken aan historische bebouwing die op vroeg-negentiende-eeuws kaartmateriaal langs de Dorpsstraat afgebeeld staat. Aan de oostzijde van het plangebied, zijn vooral sporen van landgebruik uit de periode (Late-)Middeleeuwen tot en met de Nieuwe tijd aangetroffen. Het betreffen greppel- en slootstructuren, waterputten, -kuilen en bezinkputten, waarvan niet direct duidelijk is tot welk erf deze behoorden.

Wapendepot Tweede Wereldoorlog

Een laatste noemenswaardige vondst, is een wapendepot uit de Tweede Wereldoorlog, dat men indertijd in een greppel heeft geplaatst. Het wapendepot bestaat uit een Britse Stengun, patroonhouders, munitie (afgevoerd door de Explosieven Opruimingsdienst) en twee schoonmaaksets (één voor de Stengun en één voor een Brengun). De Stengun en toebehoren waren bedoeld voor het verzet, maar zijn nooit gebruikt geweest.

Nader onderzoek

Bovenstaande resultaten betreffen de eerste bevindingen. De hoge spoordichtheid zorgt voor het nodige puzzelwerk, waarbij de diverse resten – vanaf de Middeleeuwen tot heden – ontrafeld en nader onderzocht moeten gaan worden. Zo zullen vast en zeker meerdere bijgebouwen, spiekers en/of roedenbergen in de sporenbrei herkend worden, die tijdens h

et veldwerk niet direct aan te wijzen waren. Transect gaat deze de komende tijd analyseren, waarbij tevens een beroep zal worden gedaan op de kennis van specialisten (op het gebied van onder andere fossiel stuifmeel (pollen), aardewerk, hout en dierlijk botmateriaal). Uiteindelijk worden alle gegevens en resultaten van de uitwerking en de specialistische analyses in een overzichtelijk rapport vastgelegd.

Al met al, is dit een schitterende locatie, waarbij Transect een belangrijke bijdrage heeft kunnen leveren aan de kennis van de ontwikkeling van historisch Enter, vanaf de Middeleeuwen tot in de Nieuwe tijd.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!