Aan de Castersedijk in Hapert heeft Transect in begin december een groot proefsleuvenonderzoek uitgevoerd, van maar liefst 19 proefsleuven. Jarenlang hebben hier varkensstallen gestaan, maar nu wordt het terrein herontwikkeld om woningen te bouwen.

Nederzettingsresten uit de late Middeleeuwen

Om de archeologische verwachting te toetsen zijn er 19 sleuven gegraven. De verwachting was dat de stallen die er hadden gestaan veel van eventuele archeologische vondsten verstoord hadden, en dit bleek inderdaad zo te zijn. Echter waar geen stallen hadden gestaan, in het zuidelijk deel, zijn grote hoeveelheden grondsporen ontdekt, waaronder met name kuilen en paalkuilen. In het uiterste zuiden zijn een tweetal wandgreppels gevonden. De vondsten dateren vanaf de vroege tot de late middeleeuwen, en in het uiterste noorden zijn zelfs nog enkele paalsporen gevonden die nog ouder zijn. Waarschijnlijk betekent dit dat er een lange continue bewoning in dit deel heeft plaatsgevonden. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe groot de nederzetting was en of er ook een fasering te onderscheiden is.

Transect graaft in Hapert

Projectleider Matthijs Sonneveld aan het werk

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!