Het team van Transect uitgebreid met nieuwe archeologen.