In juli van dit jaar is Transect b.v. gestart met de opgraving van een mesolithische (midden-steentijd) vindplaats in Nunspeet. De vindplaats ligt op de dekzandrug van Nunspeet – Doornspijk – Het Harde. Naast mesolithisch vondstmateriaal is ook een beperkte hoeveelheid artefacten uit het Neolithicum en Bronstijd aangetroffen, waaronder een complete pijlspits met weerhaken en een gebroken pijlspits. Onder de mesolithische artefacten bevinden zich microlithische spitsen, zoals A-spitsen, B-spitsen, ongelijkbenige driehoekspitsen, segmenten, klingetjes met afgedrukte rug en schrabbertjes. Het bewerkingsafval bestaat uit klingkerntjes, kernvernieuwingsafslagen, ongeretoucheerde klingetjes, microdebitage (waaronder retouche-splinters) en ongeretoucheerde afslagen. Naast vuursteen zijn veel fragmenten gevonden van verhitte en verbrande natuurstenen, die als haardstenen of kookstenen zijn gebruikt. Verder is ook een klopsteen gevonden met een geslepen zijde. Ook is relatief veel aardewerk aangetroffen (overwegend kleine fragmenten), dat in de Late Bronstijd – IJzertijd kan worden gedateerd.

De opgraving vindt plaats in het kader van de bouw van een woning. Daarom wordt alleen het deel binnen het toekomstige bouwvlak opgegraven. Het opgraven vindt plaats in vakjes van 50 x 50 cm, waarbinnen laagjes van 5 cm worden verzameld en nat gezeefd. Hiervoor is een installatie van zeefhokken met sprinklers ingezet. De zeefresiduen worden gedroogd en vervolgens uitgezocht op archeologisch materiaal. Er zijn nog geen grondsporen aangetroffen.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!