Home

Transect helpt uw plannen archeologisch te faciliteren.

Transect is een archeologisch adviesbureau en onderzoeksbureau dat voor U alle archeologische onderzoeken kan uitvoeren die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning (bouwvergunning / aanlegvergunning), voor een bestemmingsplanwijziging of het opstellen van een milieurapportage (Plan MER of Project MER).

Professionele werkwijze

Bent u bang dat wij alleen maar veel willen vinden en meer onderzoek willen doen? Dat is niet nodig. Transect is een professioneel adviesbureau, dat er voor U is. Ons doel is het faciliteren van uw plannen door aan de eisen te voldoen die het bevoegd gezag voor wat betreft archeologie aan uw omgevingsvergunning of bestemmingsplan(-wijziging) stelt. Niet meer en niet minder. Zo weet u dat uw plannen niet onnodig risico lopen.

Als Transect werken wij dus klantgericht, deskundig, snel, kostenbesparend én uiteraard KNA-conform, dus volgens de hiervoor geldende eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) / BRL4000.

Onderscheidend in professionaliteit en snelheid

Bovendien onderscheidt Transect zich door een snelle uitvoering van het archeologisch onderzoek en een snelle rapportage.

Transect kijkt samen met U naar de voor U meest gunstige oplossing. Wij zijn er om uw plannen archeologisch te faciliteren.

Kwaliteit

  • Transect werkt KNA-conform;
  • Vrijwel alle archeologische producten;
  • Snel & betaalbaar (snelle rapportage, lage kosten en scherpe offerte);
  • Flexibel, uw belang staat voorop;
  • Erkend en onafhankelijk;
  • Dekking door heel Nederland;

Er zijn door Transect meer dan 1500 archeologische onderzoeken naar tevredenheid van opdrachtgevers heeft afgerond, waaronder zowel kleine onderzoekjes als grote en complexe archeologische onderzoeken. De kans is dus groot dat wij ook binnen uw gemeente of regio al een archeologisch onderzoek hebben uitgevoerd.

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!