In de zomer en het najaar van 2021 heeft Transect b.v. een onderzoek uitgevoerd aan de stationsstraat in het centrum van Ermelo (gemeente Ermelo). Aanleiding voor het onderzoek is de bouw van een appartementencomplex. Uit verscheidene vooronderzoeken was een hoge verwachting op archeologische resten vastgesteld. Door de ervaring en efficiënte aanpak van het opgravingsteam van Transect b.v. kon de doorlooptijd van de opgraving en hiermee de opgravingskosten tot een minimum beperkt blijven. Het veldwerk heeft niet meer dan 4 dagen geduurd. Daarna kon het terrein worden vrijgegeven voor de bouw.

Tijdens de proefsleuvenfase bleek dat in het zuiden van het onderzoeksgebied sporen zaten uit de Middeleeuwen, specifiek de periode 1100-1300. Tijdens de opgraving is uiteindelijk het grootste deel van een middeleeuwse boerderij aangetroffen. Net naast de boerderij lag een grote kuil waaruit ongeveer 625 scherven zijn verzameld met een gezamenlijk gewicht van meer dan 9 kilo. De scherven bestaan onder andere uit opvallend grote randfragmenten van zogenaamd Kogelpotaardewerk.

Uit informatie van de regioarcheoloog bleek dat het hier gaat om het meest westelijke puntje van middeleeuws Ermelo dat zich nog circa een kilometer naar het westen uitstrekte. Al met al een mooie aanvulling op de plaatselijke middeleeuwse geschiedenis!

 

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!