Bij een proefsleuvenonderzoek aan de toekomstige Lewis Howard Latimerweg in Almere is in april 2022 door Transect b.v. de eerste intacte oeverwalvindplaats aangetroffen in Almere. Tijdens het graven van een proefsleuf haaks over de westelijke oeverwal van een voormalige zijtak van het Eem-stroomsysteem, zijn meerdere vegetatiehorizonten aangetroffen. In één van deze vegetatiehorizonten is tijdens het onderzoek een intacte archeologische vindplaats aangetroffen. Deze vindplaats bestaat uit een vondstconcentratie waarin een fragment van een vuurstenen kling, een aardewerkscherf, een priem uit organisch materiaal (vermoedelijk de hoektand van een carnivoor) en dierlijk bot. De vondsten zijn aangetroffen in primaire context, een unicum in Zuidelijk Flevoland, waar tot op het heden alleen archeologische resten in verspoelde context zijn gevonden op/bij dergelijke oeverwallen.

 

De eerste intacte Neolithische oeverwalvindplaats in Almere De eerste intacte Neolithische oeverwalvindplaats in Almere De eerste intacte Neolithische oeverwalvindplaats in Almere

 

 

 

 

 

Het aardewerk betreft een wandfragment dat sterk doet denken aan Midden- tot Laat-Swifterbant aardewerk. Onder het dierlijk bot zijn fragmenten van onder andere eend en bever gevonden. Het vermoeden bestaat dat het om een jachtkamp gaat. Verder onderzoek zal meer duidelijk maken over de vondsten en de aard en datering van deze unieke vindplaats.

Door: Thomas van Cruchten, Matthijs Sonneveld en Thijs Nales

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!