bedrijfsprofiel

TRANSECT

Transect, voor al uw archeologisch onderzoek: deskundig, snel en betaalbaar.

Transect b.v. is een onafhankelijk advies en onderzoeksbureau voor archeologie en cultuurhistorie. Wij voeren archeologisch bureauonderzoek, booronderzoek, proefsleuvenonderzoek, begeleidingen en opgravingen uit en adviseren opdrachtgevers over de omgang met archeologische en cultuurhistorische waarden.

Wij werken onder andere voor ingenieursbureaus, provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast doen wij veel onderzoek in het kader van particuliere initiatieven, zoals de bouw van woningen.

Bedrijfsprofiel

Ons team

Ons team bestaat uit professionals die hun sporen in de archeologie ruimschoots hebben verdiend. Daarnaast vertegenwoordigen zij diverse specialismes, zoals periodespecialisaties prehistorie, ijzertijd- romeinse tijd, middeleeuwen en nieuwe tijd. Daarnaast vertegenwoordigen zij ook materiaalspecialisaties keramiek, bewerkt vuursteen, bot (archeozoölogie) en metaal.

Bedrijfsfilosofie

Bij Transect b.v. staan de plannen en het proces van de opdrachtgever centraal. Samen met u zoeken wij naar doeltreffende en pragmatische oplossingen. Ons team van doorgewinterde projectleiders en adviseurs staat garant voor een goede en vlotte uitvoering van het archeologisch onderzoek. Wij voeren het archeologisch onderzoek professioneel en conform de hiervoor geldende eisen en kwaliteitsnormen uit. Zo weet u dat uw project geen onnodige vertraging hoeft op te lopen.

Bedrijfsprofiel

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: Betrokkenheid, Oplossingsgerichtheid, Oog voor andere belangen, Klanttevredenheid en Kwaliteit. Archeologisch onderzoek is voor ons een middel en geen doel. Als wij onderzoek uitvoeren, doen wij dit met een groot kwaliteitsbewustzijn.

Naam en logo

Transect betekent ‘dwarsdoorsnede’. Voor ons staat Transect voor de verbindende lijn tussen het verleden, heden en toekomst en de gelaagdheid van ruimtelijke ontwikkelingen. Het logo
van
Transect (letter t) heeft twee zijden: de ene zijde reflecteert het erfgoed en de andere de belangen van ruimtelijke ordening en economie. Transect is als geen ander in staat om beide belangen te verenigen.

Bedrijfsprofiel
Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!