In februari en augustus 2015 (proefsleuvenonderzoek) en 17 augustus t/m 2 september 2015 heeft Transect een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Hargapark te Schiedam. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de herontwikkeling van het gebied van sportcomplex tot woningbouwlocatie. Daarbij is een gebouwplattegrond opgegraven uit de Romeinse tijd. Er konden tenminste drie bouwfasen worden onderscheiden. Er zijn drie ruimtes onderscheiden. In het oosten en midden van de structuur bevinden zich resten van een vloer die is opgebouwd uit takkenbossen. In de zuidoosthoek van het oostelijk vertrek is een haard aangetroffen die op planken is aangelegd en op de takkenvloer is geplaatst. In dit deel van het gebouw zijn vier staanders blootgelegd die een kort gebintjuk in A-frame vormen. De ruimte wordt aan noord en zuidzijde begrensd door wanden die 4,6 m uiteen zijn geplaatst. Aan de buitenzijden van deze wanden is een nieuwe rij palen aangetroffen die respectievelijk 1,4 en 1,2 m uit de binnenwanden zijn geplaatst. Het oudste deel van het complex lijkt inf de eerste kwart van de tweede eeuw te dateren. Op grond van de veldwaarnemingen kan het vondstmateriaal uit de onderste cultuurlaag tot 150-175 na Chr. worden gedateerd. Het vondstmateriaal uit de bovenste cultuurlaag is jonger en lijkt tussen circa 175 en het begin van de derde eeuw te moeten worden gedateerd.

Het vondstmateriaal omvat onder andere diverse metaalvondsten, waaronder fibulae (mantelspelden), munten en haarnaalden, maar ook opvallend veel romeins gedraaid aardewerk (2727 fragmenten versus 914 fragmenten handgevormd aardewerk).

Call Now ButtonAdvies nodig? Bel ons!